Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BAKIM MALİYETİ NEDİR?


Bir işletmede bina, makineler ve aletler gibi varlıkların iyi işlemesini temin etmek üzere koruyucu, düzenleyici, çalışmayı kolaylaştırıcı ve eskiyen küçük parçaların yenilenmesini sağlayıcı faaliyetler için gerekli malzeme ve hizmetlere, her hesap döneminde yapılan dönemsel harcamaların bütünüdür.

Bir makinenin az aşınmasıyla çalışmasını sağlayan makine yağlarının, makineyi temiz tutmak için kullanılan bez ve üstüpünün maliyeti ile yağlama ve temizleme işçilerine ödenen ücretler, bakım maliyetinin içinde bulunur.

Bazı hallerde işletme varlıklarının temizlenmesi, yağlanması ve ayarlama aletlerindeki bozuklukların giderilmesi sırasında, makine ve cihazların küçük parçalarının yenilenmesi de gerekebilir. Böyle durumlarda, makineye konulan yeni parça maliyetinin de dönemsel bakım maliyetine sokulması gerektiği kabul edilmektedir.

Yenilenen bu tür parçaların dönemsel bakım maliyetine dahil edilip edilmemesi sorunu, uygulamada güçlükler yaratmaktadır. Genellikle, bakımı yapılan varlığın ömrünü uzatan ve bu sebeple de esaslı tamirler, büyük tamirler, yenilemeler özelliğinde bulunan büyük parça değiştirmelerinin maliyetinin dönemsel bakım maliyetine değil, söz konusu varlığın defterlerde kayıtlı maliyetine eklenir. Ancak belirli uygulamalarda hangi seviyedeki tamir ve bakım maliyetlerinin esaslı ve büyük olacağını; hangi tip parça yenilemelerinin yenileme özelliğini taşıyacağını tayin etmek güçtür. Bu yüzden işletme yöneticileri, bu meselenin pratik çözüm yollarını bulmak zorunluğunu duymaktadırlar. Pratik çözüm yolu, belirli bir harcama seviyesi tayin ederek, bu seviyenin altında kalan harcamaları dönemsel maliyet, bu seviyenin üstündeki harcamaları da varlık maliyeti addetmekten ibarettir, örnek olarak, her defada TL. 1000'in altında kalan harcamalar bakım maliyeti, bu seviyeyi aşan harcamalar ise varlık değerine eklenecek yenileme maliyeti sayılarak kayıtlara geçirilmek gerekmektedir.

Bakım maliyeti, her dönemin sonunda o dönem hasılatı ile karşılaştırılmak üzere kar ve zarar hesabında yok edilir. Yenileme maliyeti ise, varlık değerlerine eklenerek birden fazla dönemde amortisman usullerine uygun olarak yok edilir. Bu sebeple belirli bir harcamanın, bu sınıflardan birine, ya da diğerine dahil edilmesi, dönem karlarını büyük ölçüde etkileyecektir.

Almancası : Instandhaltungskosten.

Fransızcası : coût d'entretien.

İngilizcesi : maintenance costs.

(Bk; maliyetler).