Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BAKİYE ÖDEME NEDİR?


Faturanın vadesinde ödenmesinden sonra sözkonusu faturayla ilgili ön ödeme kullanmış olan satıcıya , tüm masraflar düşüldükten sonra faturadan arta kalan meblağın ödenmesi .