Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BANKA ASGARİ SERMAYESİ   NEDİR?


Bankaların kurulma ve şube açabilmeleri için en az sermaye miktarı, 7129 sayılı Bankalar Kanununa göre iki milyon liradır. Bu miktar bir milyondan fazla nüfuslu şehirlerde beş milyon beşyüzbinden fazla bir milyondan az nüfuslu şehirlerde ise üç milyondan az olamaz.