Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BANKA DIŞI FAİZ NEDİR?


Başlıca iki tür işlemi kapsamaktadır.

Birincisi, hazine bonolarına uygulanan faizdir. Amerika, İngiltere, Kanada, Hollanda, Güney Afrika ve diğer bazı memleketlerde, hazine bonoları tedavülü yüksek toplamlara erişir. Bu bonolar, genellikle üç ay vadelidir ve artırma usulü ile satılır. Borsalarda da, muamele görür. Mali çevreler, atıl para tutmamak için hazine bonosu alırlar ve likiditeye ihtiyaç duyunca bunları kolaylıkla satarlar. Hazine bonolarının alım ve satım koşulları, para piyasasındaki kısa vadeli faiz haddini tayin eder. Banka dışı faiz hazine bonolarının üzerinde yazılı rakama göre değil, bunların piyasa rayiçleriyle ifade ettikleri değer üzerinden hesaplanır.

İkincisi, açık piyasadan talep anında temin edilebilen çok kısa vadeli paraya ödenen faizdir. Bankalar, birbirlerine açtıkları çok kısa vadeli kredilere aynı faiz haddini uygularlar. Terimin ilk bakışta tahmin edilecek anlamından farklı olarak. Banka dışı faizin uygulama alanlarından biri, bankaların birbirlerine açtıkları kredilerdir.

Para ve sermaye piyasasının geliştiği ülkelerde, hazine bonolarının fiili faizi ile açık piyasadan anında temin edilen paranın faizi arasındaki fark, normal olarak vadelerin aynı olmamasından ileri gelebilir ve çok cüzi bir oranda kalır.

Almancası : Ausserbankzins.

Fransızcası: taux de l'argent hors banque.

İngilizcesi : money market rates.

(Bk: Ani faiz. Banka faizi).