Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BANKA FAİZİ NEDİR?


Mevduata ve kredilere ödenen kira bedelidir. Mevduat faizi yıldan yıla hesaplanır. Kredi faizinde ise, hesaplar üç aylık devrelere göre yürütülür. Banka faizi serbest rekabet koşulları altında teşekkül etmez. Bankalar faiz konusunda kartel karakteri taşıyan anlaşmalar yapabilirler. Yahut kamu makamları, banka faizine narh koyabilirler. Merkez bankaları da reeskont haddini ayarlamak ve açık piyasa muamelelerine girişmek suretiyle faiz haddini etkilerler. Almancası : Bankzinsen. Fransızcası : intèrèt bancaire. İngilizcesi : bank rate. (Bk: Banka dışı faiz, reeskont, iskonto. Açık piyasa muameleleri).