Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BANKA BONOSU NEDİR?


Mevduat kabul etmeyen bankaların SPK düzenlemeleri çerçevesinde borçlu sıfatıyla düzenleyip, SPK’cakayda alınmasını meteakip ihraç ettiği emre veya hamiline yazılı kıymetli evraktır İngilizcesi; Bank Bills