Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BANKA HARİCİ SENET NEDİR?


Reeskont imkanından yoksun bulunan, fakat bankalar dışında bir tedavül ve ödeme aracı olabilen senet.