Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BANKA KARTI NEDİR?


Ödemelerde kolaylık sağlayan bir «mali pasaport» niteliğindedir. Banka kartının sahibi, bu sistemin örgütüne girmiş diğer bankaların herhangi bir şube, ajans veya muhabirinden de hesabını derhal çekebilir. Ticarethanelere, otellere ve diğer yerlere yapacağı ödemelerde de banka kartı keşide edilecek çeklere bir garanti teşkil eder. Örneğin çek garanti kartı, bir banka kartıdır. Banka kartı, kredili muamele yapmak hakkını vermez. Kredi kartı ile banka kartını ayırt etmek lazımdır. Kredi kartını ibraz eden bir kişi, ödeme yapmaksızın belirli bir fiyata kadar harcamada bulunmak imkanına sahiptir.

Almancası : Bankkarte.
Fransızcası : carte de banque.
İngilizcesi : bank card.
(Bk; Kredi kartı)