Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BEŞERİ SERMAYE NEDİR?


Kişilerin üretken bir biçimde çalışmaları ve hizmetleri karşılığı gelir elde etmelerine imkan veren kazanılmış beceri ve kapasitelerin tamamıdır.