Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BİRİNCİ REZERV NEDİR?


Mevcutlar ve alacaklar likidite derecelerine göre sıralandıkları zaman, birinci rezerv şunu ifade eder. Peşin hiçbir işleme lüzum kalmadan müşteriye devredilmesi mümkün aktifler bu gruba girer. Aktif kıymetlerden, derhal paraya çevrilmesi kabil olmakla birlikte, onların birinci rezerv unsurlarına kıyasla müşteriye devirden evvel ufak bu işleme ihtiyaç gösterenler ikinci rezervi, belirli bir tarihte paraya çevrilme düşüncesiyle yapılmış plasmanlarda üçüncü rezervi teşkil eder.