Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BİRLEŞME NEDİR?


İki firmanın, hukuki varlıklarını sona erdirerek, yeni yasal unvan altında bir araya gelmeleri sonucu, her türlü varlık ve yükümlülüklerin yeni oluşturulan firmaya devredilmesi ya da bu iki firmadan birinin diğerine katılması. (Bk; Yatay temerküz).