Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BİRLİKTE DEĞİŞİM NEDİR?


İstatistikte olaylar arasındaki bağlantıların araştırılmasında mantığın birlikte değişim usulünden geniş ölçüde faydalanılır. Bununla beraber, sosyal olaylarla deneyler yapmak ve koşulları kontrol etmek imkansızlığı karşısında, usul serilerin değişmelerini kıyaslama şeklinde uygulanır. X ve V serilerinin değişmeleri uygunsa bahis konusu olaylar arasında bir bağlantı olduğu kabul edilir. Ancak buna hükmedebilmek için, göz önünde bulundurulan serilerin araştırılan olayı etkileyebilecek diğer faktörlerden arınmış bulunmaları gereklidir. Mesela gelir seviyesi ile ölüm hadleri arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi, karşılaştırılan gelir ve ölüm serilerinin aynı yaşta ve aynı cinsten kimselere ait olmasına bağlıdır. Yoksa varılan sonuç gelir faktörü ile beraber yahut o faktör yerine yaş ve cinsiyet etkisini yansıtır.

İki serinin değişmelerinde ya pozitif yahut negatif uygunluk bahis konusu olur. İlk halde değişmeler aynı yöndedir, ikinci halde ters yönde olup serilerden biri artınca diğeri azalır. Fiyat değişmelerinin arz üzerindeki etkileri ilk hale, talep üzerindeki etkileri ikinci hale misaldir.

Serilerin değişmeleri arasındaki uygunluğun tespiti ile ilgili meseleler, istatistikte özellikle korelasyon ve regresyon bahislerinin konusunu teşkil eder.

Almancası : konkurrierende Veränderungen.

Fransızcası : variations concomitantes, covariations.

İngilizcesi : covariation.

(Bk; Kolerasyon, birlikte değişim basit ölçüleri).