Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BİRLİKTE SİGORTA NEDİR?


Belirli bir mal veya emtianın muhtelif sigorta şirketlerine ayrı ayrı, aynı zaman için ve aynı riske karşı malın değerine kadar sigorta edilmesi.