Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BİRMİNGHAM EKOLÜ NEDİR?


Lideri Joseph Chamberlain'dir. Joseph Chamberlain, Birmingham Belediye Başkanlığında ilk şöhretini kazandığı ve o bölgenin sınai menfaatlerini göz önünde tuttuğu için, temsil ettiği cereyana bu ad verilmiştir. On Dokuzuncu Yüzyılın son yıllarındaki,Büyük Britanya ekonomisi en parlak çağını yaşıyordu. Dış ticaretin, deniz ticaret filosunun ve milletlerarası mali işlerin kazancı durmaksızın kabarıyordu. Büyük Britanya'nın Liberalizm sayesinde bu duruma eriştiğine dair umumi bir kanaat vardı. Joseph Chamberlain, bu umumi kanaate katılmamakta idi. 1903 de Sömürgeler Bakanı olunca, İngiltere'nin artık Liberalizm'den ayrılması ve dominyonlarıyla iktisadi bağlarını kuvvetlendirmesi gerektiğini ileri sürdü. Joseph Chamberlain'e göre. Liberalizm artık İngiltere'ye daha fazla menfaat getiremezdi, İngiltere'nin dünyaya değil, kendi imparatorluğuna dönük bir iktisat siyaseti izlemeğe başlaması zorunlu idi. Almanya'nın, Amerika'nın ve Japonya'nın her yıl biraz daha hissedilen rekabetinden İngiltere'yi ve gelişen dominyonların sanayini korumak lazımdı. Eğer Büyük Britanya kurmuş olduğu dünya düzenini korumak istiyorsa, imparatorluğunu himayeci gümrük politikasının duvarları ardına çekmeli, fakat dominyonlarına tercihli gümrük tarifeleri uygulayarak bir ortak pazar iklimi hazırlamağa çalışmalı idi. İngiltere'de Birmingham Ekolünün tezi ilk Cihan Savaşının ve Büyük iktisadi Buhranın çöküntüleri sonunda benimsenecek, fakat bu fikir uğruna siyasi istikbalini harcayan Joseph Chamberlain savunduğu tezin zaferini göremeyecekti. Almancası : Birminghamschule. Fransızcası : Ecole de Birmingham. İngilizcesi : Birmingham School. (Bk; Joseph Chamberlain).