Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BOLONYA EKOLÜ NEDİR?


On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda bu şehrin üniversitesindeki hukukçular tarafından kurulmuş ve temsil edilmiştir.

Bolonya, bir Etrüsk kasabası idi. M. Ö. 190 yılında Romalılara geçmiştir. Ortaçağda, cumhuriyet rejimiyle yöneltilmiştir. Hümanizm, ilim ve sanat cereyanlarının merkezi olarak tarihte ad bırakmıştır.

Katolik Kilisesinin faizi haram sayması, Ortaçağda bankerlik faaliyetinin Yahudiler ile Lombard'lar elinde toplanmasına yol açmıştı. Şikayetlere rağmen, Kanonistler içtihatlarını değiştirmemişlerdir.

Katolik Kilisesi içinde, faiz düşmanlığına doktrin alanında ilk defa Bolonya Ekolü cephe almıştır.

Bolonya Ekolü nün asıl hedefi, Roma Hukukunu canlandırmaktı. Romalılar, faize müsamaha etmişlerdi. Bolonyalı hukukçular, Justinien Kanununa dayanarak faizin yasaklanmaması gerektiğini cesaretle savunmuşlardır.

Almancası : Bologneser Schule.

Fransızcası : Ecole de Bologne.

İngilizcesi : Bologna School.

(Bk; Skolastikler).