Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BOULDİNG 'İN MİLLETLERARASI SİSTEM ANALİZİ NEDİR?


1959 da yayımlanan National Images and International Systems adlı eserinde izah edilmektedir. Yazar, 1962 de çıkan Conflict and Defense başlıklı kitabında, teorisini geliştirmiştir. Boulding'in National Images Teorisine göre; her milletin kendine özel bir olaylara bakış açısı vardır. Bir gerçek, bütün memleketlerin kamuoyunda aynı ölçülerle değerlendirilmez. Olayların görünüşü, politik sınırlarla ve hatta coğrafi bölgelerle beraber değişir. Bir olaya her memleket aynı ilgiyi göstermediği gibi, gerçekler bir memleketten diğerine farklı derecelerde bazı noktaları dikkate alınmayarak, tahrif edilerek veya mübalağa edilerek değerlendirilir. Durumların ayrı yorumlara ve yargılara yol açması, milletlerarası barış dengesine zararlı huzursuzluk kaynaklarındandır. «Her millet kendi ihtiyaçlarına, arzularına ve ümitlerine göre olaylara değişik tepkiler gösterir. National image ve dünya görüşü; bir memleketin milletlerarası alanda oynamak istediği role gerçekleştirmeğe çalıştığı hedefe, izlediği plana ve iç politika yapısına uygun olarak şekillenir. Bir başka devletin elde ettiği avantajlar izlenen politikaya zararlı olmasa bile, yine bir hareket ve bir rekabet tepkisi uyandırır.». Boulding'in Anlaşmazlık ve Savunma Teorisi. Nükleer ve konvansiyonel araçlar arasında ayrım yapmaktadır. Nükleer kuvvetin politik etkisi üzerinde mesafe bu teoriye göre, bir önem taşımamaktadır. Konvansiyonel kuvvet etkisi ise, mesafeye orantılı olarak azalmaktadır.

Almancası : Bouldingsche internationale Systemanalyse.
Fransızcası : analyse de Boulding sur les systemes internationaux (analyse de systémes internationaux de Boulding).
İngilizcesi : Boulding's international systems analysis.
(Bk; Kenneth E. Boulding. Boulding'in Makro Paylaşım Teorisi).