Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BOWLEY DUOPOLÜ NEDİR?


Piyasaya hakim iki firmadan hiçbirinin uydu olmak niyetinde bulunmadığı bir duopol tipidir.

Bowiey'in ele aldığı bu duopol modelinde iki duopolcu firma da hakimiyet iddiasındadırlar ve arz miktarlarını kendilerine maksimum kar sağlayacak şekilde tespit etmektedirler. Fakat bu şekilde tespit edilen toplam arz ikisini de tatmin etmeyecek bir piyasa dengesi yaratır. Bu durumda duopolcü firmalar arzlarını artırıp fiyatları düşünerek karşı firmaya iflas ettirmeye çalışacaklardır.

Firmalar aralarında anlaşamazlarsa ikisinden biri piyasadan çekilmek zorunda kalacak ve duopol piyasası monopol piyasasına dönüşecektir. İki firma arasındaki mücadele sırasında fiyatlar ve piyasaya arz edilen miktarlar devamlı olarak dalgalanmalar göstereceğinden, bu tip duopol piyasasının temel niteliği istikrarsızlıktır.

Almancası : Bowleysches Dyopol.

Fransızcası : duopole de Bowley.

İngilizcesi : Bowley's duopoly.

(Bk; Duopol, monopol, eksik rekabet, dengesi).