Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜTÇE DENGESİ NEDİR?


Normal devlet gelirlerinin, toplam devlet harcamalarına eşit olması demektir. Klasik maliye doktrinine göre bu anlamda bütçe denkliği varılması her zaman arzulanan bir hedefti. Devletin borçlanmasının bütçe denkliği prensibine aykırı sayılmaması, ancak, borçlanmadan elde edilen fonların harp masraflarına yahut borcun itfasını sağlayacak verimlilikte yatırımlara tahsis edilmesi şartıyla mümkündü. Klasik doktrinde bütçe açığı gibi bütçe fazlası da arzulanmayan ve önlenmesi gereken bir haldi. Klasik maliye doktrininin savunduğu bütçe denkliği prensibinin doğruluğuna, halk kamuoyunda ve politikacılar arasında bugün de genellikle inanılmakta ve birçokları için tehlikeli bir gidiş sayılan kamu harcamaları devamlı artışının bu sayede önlenebileceği kabul edilmektedir. Oysa iktisatçılar arasında bütçe denkliği prensibi önemini çok kaybetmiştir. Bugün hakim olan görüş, bütçenin genel ekonomi üzerinde olumlu tesir icra etmesinin sağlanmasıdır. Bu tesiri yaratmak için bütçe denk olabileceği gibi, açık da olabilir yahut bütçe fazlası da bulunabilir. Buna göre. İktisadi hedeflerin elde edilmesi nasıl bir bütçe yapılmasını gerektiriyorsa, öylesine bir bütçe yapılır. Buna göre denklik, ancak ekonomi üzerinde en olumlu tesiri yaratacak bütçe şekli olduğu vakit arzulanır.

Almancası : Haushaltsgleichgewicht.
Fransızcası : équilibre budgétaire.
İngilizcesi : balance of the budget.
(Bk; bütçe açığı, bütçe fazlası).