Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜTÇE DÖNEMİ NEDİR?


Bütçenin tatbik edildiği zamanı ifade eder. Bu zaman genellikle bir yıldır. Ancak, genel kaidenin, hem aşağıya hem yukarıya istisnaları vardır. Yani bütçenin hem bir yıldan küçük dönemlerle sınırlandırıldığı, hem bir yılı aşan devreleri kapsadığı haller vardır. Bir yıldan daha küçük devreli bütçeler genellikle muvakkat bütçeler ve fevkalade bütçelerdir. Bir yılı aşkın bütçeler ise, bazı memleketlerde tatbik edilen konjonktüre Bütçelerdir. Bütçe döneminin bir yıl olması halinde de dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri aynı değildir. Son zamanlarda, bütçe yılını takvim yılıyla birleştirme eğilimi artmış bulunmaktadır. Mesela Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil memleketler, bu tarzı benimsemişler ve bütçe yıllarını 1 Ocaktan başlatma yoluna girmişlerdir. Mart, Nisan ve Temmuzu bütçe yılı başı alan ülkeler de vardır. Bütçe yılına mail yıl da denir. Türkiye'de bütçe yılı başı 1944 yılına kadar 1 Haziran idi. 1945 - 1948 arasında takvim yılı benimsenmiştir. 1949 dan itibaren de bütçe yılının 1 Mart'tan başlatılması kabul olunmuştur. Bütçe yılı başlangıç tarihinin tespitinde, gelir ve harcamaları en isabetli şekilde tahmin arzusu ile, parlamentonun çalışma zamanına intibak zarureti, başlıca faktörleri teşkil etmektedirler. Bununla beraber, takvim yılına uymayan, bütçe dönemlerinin, hesaplarda ve çeşitli iktisadi faaliyetlerin mukayesesinde güçlükler yarattığı kabul edilebilir.
Almancası : Haushaltsperiode.
Fransızcası : période budgétaire.
İngilizcesi : budget period.