Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜTÇE AÇIĞI NEDİR?


Devlet harcamalarının normal devlet gelirlerini aşması demektir. Bu açık ya borçlanarak ya da para basmak suretiyle karşılanır. Ekonomilerde bütçe açığı iki farklı sebepten ortaya çıkabilir. Bunlardan birincisi, normal devlet gelirlerinin devlet harcamaları seviyesine fiilen çıkartılamamasından ileri gelmiş mecburi bir durumdur. Bu halde açık, enflasyonist tesiri en az olan kaynaklarla karşılanmaya çalışılır ve borçlanma para basmaya tercih edilir. Bir de bütçe açığı, deflasyona karşı etkili bir ma­liye politikası aracı olarak bilerek yaratılır. Çünkü denk bütçe politikası durgunluk dönemlerinde istikrarı bozmakta ve milli gelirdeki düşüşleri hız­landırmaktadır. Böyle bir dönemde ise açık genişletici etkisi daha kuvvetli olan para basma ile finanse edilir. Deflasyon sırasında bütçe açığı, kamu harcamalarını artırmak, vergileri düşürmek veya her iki araç birlikte kullanılarak yaratılabilir. Ancak kamu harcamaları çarpanının yüksek bir değere sahip olması sebebiyle, harcamaları artırmak milli geliri artırma istikametinde daha tesirli bir alettir. Deflasyonu önlemek için bu alternatiflerin seçiminde kamu harcamalarının artışı, vergi indirimlerinin toplam talep üzerindeki tesirleri, deflasyonun şiddeti ve bir de kamu ekonomisinin nisbi büyüklüğü göz önünde bulundurulur.

Almancası : Haushaltsdefizit.
Fransızcası : deficit budgétaire.
İngilizcesi : budget deficit.
(Bk; bütçe dengesi, konjonktür bütçeleri).