Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜTÇENİN PARLAMENTODA MÜZAKERESİ NEDİR?


Hükümet tarafından hazırlanan bütçe tasarısı ve ekleri, müzakere edilmek ve müzakere sonucuna göre allığı şekille kanunlaşmak üzere Meclise verilir. Bütçe yapma hakkı, parlamentoya aittir. Bu hakkın menşeinde, ödeyeceği vergiyi bizzat milletin -yahut onun tarafından seçilmiş organların- kararlaştırması gerektiği konusunda yapılmış uzun mücadele yatmaktadır. Bu itibarla parlamenter demokratik rejimlerde.meclisin bütçe yapma hakkının zedelenmemesine çok dikkat edilir. Meclisin tek olduğu memleketlerde, hükümet tarafından takdim edilen bütçeyi sadece bu meclis görüşüp karara bağlar. Çift meclis mevcutsa, yani millet meclisinden başka bir de senato varsa, bütçe her iki mecliste ayrı ayrı veya ikisinin müşterek toplantılarında görüşülüp karara bağlanır. Fakat genellikle.senatoların bütçe konusunda yetkileri sınırlıdır

Almancası : Etatberatung.
Fransızcası : délibérétions budgétéires.
İngilizcesi : budget debate.
(Bk; Bütçenin hazırlanması, bütçenin kanunlaşması).