Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜYÜK BURJUVAZİ NEDİR?


1830'lardan sonra burjuva sınıfının zenginleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır. Diğer sınıflardan kesinlikle ayrılan yönleri ile Büyük Burjuvazi sanayi sektörünü ve kredi müesseselerini kontrolü altına almıştır. Kısa zamanda sanayici veya banker olarak temayüz eden bazı burjuvalar kendi sınıfları içinde dahi ayrı bir sosyal grup teşkil etmişlerdir. Mesela Schneider gibi sanayiciler veya Laffitte ve Pareire gibi bankerler aynı zamanda önemli politik roller oynamışlar ve böylece burjuvazinin birer sembolü haline gelmişlerdir. Seçme hakkının bütün vatandaşlara teşmili, diğer sosyal sınıfların bilinçlenmeye başlaması, sosyalist fikir akımlarının gelişmesi gibi sebeplerle Büyük Burjuvazi 1875 - 1880 yıllarından itibaren üzerine tenkitler çekmeğe başlamıştır. Büyük Burjuvaların parlamentoda veya mahalli idarelerdeki siyasi nüfuzları, bu tarihlerden sonra azalmakla beraber, bunlar iktisadi güçlerinden yararlanmak suretiyle, prestijlerini ve mensup oldukları sınıfın manevi gücünü koruyabilmişlerdir.

Fransızcası : Grande Bourgeoisie.
(Bk; burjuvazi, küçük burjuvazi).