Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜTÜNLEŞME YAHUT ENTEGRASYON NEDİR?


Mahiyetleri birbirinden farklı olmakla beraber yek diğerini tamamlayıcı fonksiyona sahip bulunan ünitelerin aralarında birleşerek tek bir gövde haline gelmeleridir. Bütünleşme hareketleri hem firma seviyesinde ve hem de milletlerarası düzeyde olabilir. i) Firma seviyesinde bütünleşme hareketinin diğer adı, Dikine temerküzdür. Birçok oteller işleten büyük bir firma tasavvur edelim. Kalabalık bir müşteri kütlesine sahip bulunduğunu göz önünde tutarak bu firma ayrıca gıda sanayine yatırımlar yapar, turizm acentelerine ortak olur, otobüs işletmeciliğine girişirse... Kendi esas konularına ilişkin faaliyet kademelerinde de yatırımlar yaparsa... Bu bir dikine temerküz örneğidir. Firma seviyesinde bütünleşmenin yahut entegrasyonun hedefi, içsel ekonomilerden faydalanmaktır. ii) Milletlerarası bütünleşme yahut entegrasyon hareketine doğru gelişmeler İkinci Cihan Savaşı: sonunda başlamıştır. Benelux, Avrupa Kömür ve Çelik Birliği, Avrupa Ortak Pazarı ve Euratom. Bu istikamette kaydedilmiş gelişmelere birer örnektir. Milletlerarası bütünleşme hareketinin sağladığı avantajlar da, makro düzeyde yahut macrocosmique karakterli ölçek yararlanmalarıdır. Ancak bu ölçek yararlanmalarının mahiyeti, bir organdan diğerine çok değişik olabilmektedir. Mesela Avrupa Kömür ve Çelik Birliğine hakim fikir, kartelciliktir. Avrupa Ortak Pazarından beklenen avantaj ise, üye ülkeler arasındaki ticarette mukayeseli üstünlük koşullarının işlemesidir. Almancası : Integration. Fransızcası : intigrétion. İngilizcesi : integration. (Bk; Dikine temerküz, yatay temerküz, ölçü tasarrufları, mukayeseli üstünlük, karteller).