Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜYÜK MAĞAZALAR NEDİR?


Çeşit zenginliğine dayanarak sürümü artırmayı hedef tutan ticarethanelerdir. Perakende satış yaparlar. Londra'da Harrod ve Selfridge. Paris'de Lafayette ve Printemps, New York'ta Marcy ve Almanya'da Wertheim büyük mağazalara örnek gösterilebilir. Bir büyük mağazanın dolaşılması bazen bütün bir gün alabilir.Büyük mağazanın lokalinde, bir şehrin çarşısında satılabilecek her türlü malı bulmak mümkündür. Et ve konserveden tuvalet eşyasına, fotoğraf malzemesinden kürk mantolara kadar, büyük mağazanın tezgahlarında her şeye rastlanabilir. Büyük mağazaların fiyatları, piyasadan bazı ülkelerde biraz pahalıdır. Küçük esnafı himaye maksadıyla kanun koyucunun büyük mağazaları ağır vergi altında tuttuğu devreler olmuştur. Ancak maliyet ve fiyat yüksekliği, büyük mağazalarda ciro hacminin kabarık yekunlara erişmesini engellememiştir. Büyük mağazaların avantajları, şu noktalarda toplanmaktadır: i) Bir dükkana girdiğiniz vakit, hemen bir satıcı müşteriye ne istediğini sorar. Mal almayan müşteri, satıcının yüzündeki gayrı memnun ifade ile karşılaşır. Halk, bundan ötürü, dükkanlara ancak belirli bir ihtiyaç maddesini almak için girer. Büyük mağazalara ise her gün dolaşmak, görmek ve vakit geçirmek üzere uğrayan on binlerce kişi vardır. Teşhir edilen on binlerce çeşit eşya arasında, hoşlarına giden bir mal ile karşılaşınca satın alanlar az değildir. ii) Bütün mal çeşitleri aynı lokalde veya yan yana olan binalarda teşhir edildiğinden, müşteri fazla dolaşmağa mecbur kalmaksızın alış verişini tamamlayabilir. iii) Büyük mağazaların bazı tezgahlarında, bütün mal çeşitleri göz önüne serilmiş durumdadır. Müşteri buralarda satıcının çıkartacağı mallarla tercihini sınırlamak mecburiyetinde değildir. iv) Halk ile yoğun temas halinde oldukları ve mali güçleri uzmanlardan faydalanmağa müsait bulunduğu için büyük-mağazalar müstehlikin zevklerini ve eğilimlerini teşhis hususunda avantajlı durumdadırlar. v) Müşteri, bir büyük mağazada, hafifçe yüksek bedel ödese bile, malın kalitesi bakımından aldatılmayacağım bilmektedir. Ayrıca iade servisleri ve kredili satışları vardır. vi) Likidasyonlar ve stok yenilenmesi, büyük mağazalara reklamcılık etkisinden faydalanmak fırsatını vermektedir. Büyük mağazaların sürümlerinde, reklamın etkisi mühim bir rol oynamaktadır. Almancası : Kaufhaus. Warenhaus. Fransızcası : Grands magasins. İngilizcesi : department srores. (Bk: süpermarket. Tek fiyat mağazaları).