Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜYÜK BUHRAN VE DEPRESYON NEDİR?


1929 yılının 24 Ekiminde Amerika'da bir borsa kriziyle patlama ve hemen hemen bütün dünyaya yayılarak ekonomiler üzerinde korkunç tahribat yapmıştır. Wall Street'deki düşüşle başlayan ve birden panik yaratan buhran, borsayı bir ay içinde 32 milyar dolarlık bir kayba uğratırken, süratle İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine sıçrayarak etkileme alanın genişletmiş ve 1932 yılının sonuna kadar sürmüştür. Birinci Dünya Savaşından sonra, dünya iktisad konjonktüründe olumlu gelişmeler olmuş, 1921 Yılına kadar, üretim ve sürüm hızla artmıştı. Ancak 1928-29 da doyum işbu halinin ilk belirtileri başlamıştı. Yiyecek ve ham madde fiyatları düşüşler gösterirken, stoklar gittikçe kabarmıştı. 1928 yılının çok bereketli buğday rekoltesine Rusya'nın ihracatı da eklenince, fiyatlarda bir düşme baş göstermişti. Çeşitli alanlarda karşılaşılan durumları belirterek Büyük Buhranın çapı hakkında fikir vermek mümkündür: - 1931 de işsizlerin sayısı 40 milyona yükselmişti. Sanayi ülkelerinde çalışma saatleri azaltılmış ve tarım ekonomilerinde gizli işsizlik artmıştı. İşsizlerin en kabarık olduğu ülkeler sırasıyla A.B.D. (12 milyon), Almanya (6 milyon), İngiltere (2,6 milyon) ve İtalya (1 milyon) idi. - 1929 sınai üretimini 100 kabul edersek, indeksler 1932 de Amerika'da 53.8, Almanya'da 53.3. İngiltere'de 83.5, Fransa'da 71.6, İtalya'da 66.9 seviyesine inmiştir. Toplu bir deyişle, 1932 deki dünya sınai üretimi 1929 seviyesinin % 38 altındadır. Yine aynı süre içinde, - Dünya ticareti, hacim olarak üçte bir, kıymet olarak üçte iki oranında azalmıştır. - Toptan fiyatlar indeksi 100 üzerinden, A. B D. De 68, İngiltere'de 67, Almanya'da 70, Fransa'da 68 e inmiştir. - Menkul kıymetlerde düşüş dörtte üçü bulmuştur. Bu arada, birçok büyük ve sağlam sayılan teşebbüslerin iflası birbirini kovalamıştır. Dünyanın geçirdiği en büyük iktisadi buhrandan hiçbir ekonomi kendini kurtaramamıştır. Rusya bile, ihraç ettiği malların fiyatlarındaki genel düşüş karşısında etkilenmiş ve ithalatını ödemekte zorlukla karşılaşmıştır. Buhranın diğer önemli bir sonucu, iktisadi hayata devletin gittikçe daha fazla müdahalesi olmuştur. Ancak, ekonomilerini düzenlemek ve yabancı malların rekabetine karşı korumak maksadıyla gümrük tarifelerinin yükseltilmesi ve kısıtlamalara gidilmesi, genel fiyat düşüşü ve yatırımlardaki gerileme ile daralan dünya ticaretinin daha da azalmasına sebebiyet vermiştir. Almancası : Weltwirtschaftskrise. Fransızcası : crise de 1929. Grande Dépression. İngilizcesi : crisis of 1929. Great Depression. (Bk; konjonktür, konjonktür teorileri, konjonktürel İşsizlik, işsizlik).