Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CARİ HESAP CÜZDANI NEDİR?


İki kimsenin, para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kalem zimmet ve matlup şekline çevrilerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair yapılan sözleşme cari hesap sözleşmesidir.