Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CASTRO (Fidel) NEDİR?


Küba'lı liderdir. KASTROİZM, onun adını taşıyan reformcu ve devrimci harekettir.

Fidel Castro, 1927 de doğmuştur. Gerilla savaşına 1956 da başlamıştır. 1959 da, Küba diktatörü Batista'yı devirerek iktidara geçmiştir. Devrim hareketini Latin Amerika'ya ve öbür kıtalardaki az gelişmiş ülkelere yaymaya çalışmıştır.

Küba, doğal kaynakları zengin ve insanları fakir bir ülke idi. Politikası ve ekonomisi, eskiden beri yabancı nüfuzu altında bulunuyordu. George Padmore, Frantz Fanon, Aimé Cesaire ve Fidel Castro gibi radikal entellektüellerin yazıları, Küba ortamında daima geniş yankılar uyandırmıştır. Dışarıdan bakılınca demagoji ve ilkel tahrikçilik intibayı uyandıran propaganda faaliyetinin Küba'da ve Latin Amerika'da benimsendiği ve kök tuttuğu, yıllar geçtikten sonra anlaşılmıştır.

Fidel Castro, «halka hürriyet ve demokrasinin soyut kavramları ötesinde bir şey vermek» gerektiğine inanmıştır. Kendisi 1961 den beri bir Marksist Leninist'in demiş olmakla beraber, devrim kavgası modeli Marx ve Lenin'den farklıdır. Bu model ilk aşama olarak kurulu düzeni değiştirmek ihtiyacına aydınları, köylüleri, işçileri ve askerleri inandırmağı hedef almaktadır. Statükocu diye adlandırdığı kişileri, halkın gözünde yıpratmaktadır. Devrimi destekleyecek kişilerin önceden tanıtılmasına ve kilit noktalarına geçirilmesine önem vermektedir.

İkinci aşama, eylemcilik dönemidir. Eyleme geçerek ve gerekirse terörizm metodlarını kullanarak sosyal huzuru bozmaktadır. Emperyalizm düşmanlığını, İktisadi ve siyasi bağımsızlık fikrini, toprak reformu konusunu, üniversite ve eğitim reformları özlemini eylemlere birer gerekçe olarak göstermektedir. İktidarın çıkarcılığını ve yolsuzluklarını basın aracılığı ile ilan etmektedir. Eylem ve propaganda bir arada ve gittikçe yoğunluk dozu artırılarak yürütülünce, hükümetin tutunamayacağını ön görmektedir.

Fidel Castro, İktidara geçer geçmez, toprak ve tarım reformu yapmıştır. Şeker sanayini yabancıların elinden alarak millileştirmiştir. Topraksızlara, toprak dağıtılmıştır. Önceleri tarım ürünlerini çeşitlendirmeğe çalışmış, ancak bir süre sonra vaz­geçmek lüzumunu duymuştur. Tarımda küçük işletmeciliği teşvik etmekle beraber, bunlara paralel olarak büyük devlet çiftlikleri kurmuştur. Tarım alanlarının % 70 inden fazlasını devlete veren ve kalanını küçük çiftçilere bırakan bir toprak rejimi uygulamıştır.

Yerli ve yabancı, bütün büyük sanayi firmalarını devletleştirmiştir. Başlangıçta iktisadi bağımsızlığı gerçekleştirecek çeşitli tarım ürünlerine ve sınai mamullere önem verirken sonraları dış ticarete sosyalist ülkelere bağlılığı kuvvetlendirecek ve iş bölümünü geliştirecek bir iktisat politikasına dönmüştür.

Büyük bir eğitim kampanyası açmıştır. Özel okulları devletleştirmiştir. Teknik öğrenimi geliştirmiştir. Üniversite reformu yapmıştır.

(Bk; Guevera).