Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CEBRİ TEDAVÜL NEDİR?


Kağıt para rejimlerinde rastlanan ve hükümetlerin zorunlu saydıkları bir durumdur. Kağıt para, uygulamada, daima zorunlu geçerlilik mekanizmasına dayanmaktadır. Devlet altına çevrilebilir karakter taşımayan buyrukları kanun gücü ile geçerli kılmaya önem vermektedir. Ancak kanunla konulmuş cebri tedavül rejiminin para geçerliğini tam ve mutlak olarak sağlayabileceği ileri sürülemez. Paranın kabul görmesi ve kolaylıkla tedavül etmesi, gerçekte kanundan alacağı kuvvetle pek az ilgilidir. Bir paranın piyasada geçmesini sağlayan alışkanlık güven duygusu ve ödeme araçlarına duyulan ihtiyaçtır.
Almancası : Zwangsumlauf.
Fransızcası : cours forcé.
İngilizcesi : Jegal tender.