Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CEBRİ İKRAZ NEDİR?


Karşı tarafın olup bittiği veya baskısı sonunda açmaya veya vadesini yenilemeye mecburiyet duyulan kredidir.

Mesela bir borç vadesinde ödenememiştir. Alacaklı durumunda bulunan banka, firma veya kişi ihtilafa düşmektense, borç senedini yenilemeği tercih edebilir.

Bankalar, bazen keşide ettiği çeklerle hesabındaki aktifi yahut limiti aşmış bir müşterinin açığını krediye tahvil ederler.

Almancası : Zwangsdarlehen.

Fransızcası : prét forcé.

İngilizcesi : forced loan.

(Bk; Cebri istikraz).