Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DALGALI BORÇLAR NEDİR?


Bir bütçe dönemindeki gelir ve giderlerin zaman içindeki uyuşmazlığını bertaraf edebilmek için hazinenin genellikle para piyasasından sağladığı kredilerdir. Devlet bütçesi, uygulama dönemi sonu itibariyle denk bile olsa, gelirlerle giderler arasında gerçekleşmeleri bakımından zaman farkı olacağından, dönem içinde bazen gelirler bazen da giderler fazla olur. Giderlerin gelirleri aştığı devrelerde hazinenin kısa vadeli borçlanması gerekli olur. Dalgalı borçlar kısa vadeli olduklarından, düşük faizle ihraç olunur. Bu borçlara ait tahvillerin başlıca alıcıları merkez bankası, ticaret bankaları, sigorta şirketleri ve kurumsal tasarruflara sahip müesseselerdir. Türkiye'deki dalgalı borçlar, hazine bonoları, hazine kefaletini haiz bonolar, müteahhit bonoları ve hazineye doğrudan doğruya açılmış avanslardır. Hazine kefaletini haiz bonolar genellikle iktisadi kamu kuruluşları tarafından ihraç edilmektedir, iktisadi devlet kuruluşları, sadece işletme sermayesi yetersizliği dolayısıyla değil bir çok hallerde yatırımlar için muhtaç oldukları paranın tedariki maksadı ile de hazine kefaletini haiz bonolar ihraç etmektedirler. Almancası : schwebende Schulden. Fransızcası : dette flottante. İngilizcesi : floating debt. (Bk; devlet borçları).