Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DATA NEDİR?


Esasında kendileri iktisadi olmayıp ekonomi dünyasını dışarıdan kuşatan ve çerçeveleyen unsurlar demektir.

Başlıca data konuları nüfus, nüfusun birlikteliği, zevkler, teknik bilgi, hukuk düzeni, yönetim tarzıdır.

İktisat teorisi bu unsurları demet halinde veri olarak alıp tahlillerini onların çerçevesi içinde yürütür. Teori bu bakımdan soyut bir model inşası karakterini taşır. Data karşısında teorik iktisatçının yaptığı, veri olarak alınan her hangi bir datum'un (mesela hızlı nüfus artışının) iktisadi akıma ve o arada ücretler üzerine etkisini incelemekten ve açıklamaktan ibarettir.

İktisadi olayların data üzerine etkisini ise; sosyal ilimlerin diğer disiplinleri konu olarak alır ve inceler. Nüfus teorisi, kültür ve ahlak tarihi, hukuk tarihi ve sosyal tarih, teknoloji gibi... Bu disiplinlerin bulguları iktisat teorisinin data'sını meydana getirir. Dış çerçeve bir ortamdan diğerine, bir zamandan başka bir zamana değiştikçe, iktisat teorisini yeni ve değişik data tertibine uygun olarak yeni baştan ele almak ve düzeltmek gerekir, iktisat teorisinin data'yı belli biçim ve sayıda veri olarak almasına ve öylece soyut bir planda yürümesine karşılık, iktisat politikası ve iktisadi planlama dara'yı hiç bir zaman görmemezlikten gelemez. Bunları birer etken ve değişken olarak daima ayrıntılı olarak hesaba katmak zorundadır.

İktisat dünyasını çerçeveleyen belli başlı data grupları şunlardır:

i) Yerleşmiş zevkler ve tercihler,

ii) Üretim faktörleri; geçmişten bugüne devredilmiş miktar ve vasıflarıyla emek, toprak ve sermaye,

iii)Teknik bilgi ile organizasyon bilgisi ve tecrübesi,

iv) Hukuk düzeni, sosyal düzen ve yürürlükteki iktisat politikası.

v) Nüfus durumu.

Almancası : Daten.

Fransızcası : données.

İngilizcesi : data.