Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DAVRANIŞSAL İLİŞKİLER NEDİR?


Halkın sosyo-psikolojik davranışları nedeniyle, ekonomik değişkenler arasında beliren değişmez ilişkileri ifade etmektedir.

Örneğin bir ekonomide fertlerin elde ettikleri gelişlerle bu gelirlerden yaptıkları yoğaltım harcamaları ve tasarruflar arasında değişmez ilişkiler kuran yoğaltım ve tasarruf fonksiyonları birer davranışsal ilişkidir.

Makro ekonomik ve ekonometrik modellerde davranışsal ilişkilerin önemi büyüktür. Adı geçen ilişkiler yardımıyla ortaya konan sabit eğilimler (istihlak ve tasarruf meyli gibi), modellerde koefisyon veya parametre olarak kullanılmaktadır.

Almancası: Verhaltensbeziehungen.

Fransızcası: comportement des sujets économiques

İngilizcesi: behevioural felations