Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEĞERDEN DÜŞME NEDİR?


Para biriminin satın alma gücündeki azalışı ifade eder. Para değeri, para biriminin satın alabileceği mal ve hizmet miktarı ile ölçülmektedir. Para değerindeki değişmelerin göstergesi, fiyatlar genel seviyesidir. Çeşitli malların fiyat ortalaması alınmak suretiyle bulunan indekslere bakarak, para değerinin değişmeleri incelenebilir. Kıyaslama için alınan iki yıl arasında, fiyatlar genel seviyesinde % 10 bir artış var ise, paranın satın alma gücünde % 10 bir azalma meydana gelmiş sayılır. Almancası: Währungsabwertung. Fransızcası: dépréciation monétaire. İngilizcesi: depreciaıion. (Bk; fiyatlar genel seviyesi, para teorileri,).