Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEĞERLEME GÜNÜ NEDİR?


Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetlerin esas tutulması.

İngilizcesi; Evaluation Day