Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ECONOMIES OF SCALE NEDİR?


Sabit maliyetler değişmediği sürece artan üretimle birlikte birim maliyetin düşmesidir.
(Bk; ölçekten yararlanmalar).