Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EDGEWORTH ÇİZGİSİ NEDİR?


İki yanlı monopolde, pazarlık sınırlarını tayin eder. Tek bir alıcı ile tek bir satıcının karşılaştıklar iki yanlı monopol piyasasında, arz ve talep eğrisinin birbirini kestiği noktada fiyat teşekkül etmez işçi sendikası ile işveren yahut monopolcü ile monopson'cu arasında yapılacak pazarlıkta, taraflar ili olarak çıkarlarına en uygun teklifleri kabul ettirmeye çalışırlar. Karşı taraf mukavemet ettiği vakit uzlaşma formülü bulmak ihtiyacıyla; çok defa ili tekliflerinden fedakârlığı göze alırlar, ilk tekliflerinden razı olabilecekleri nihai şartların sınırına kadar, alıcı ve satıcının stratejileri birçok arz ve talep eğrileri halinde belirtilebilir. Bu arz ve talep eğrilerinin teğet noktaları birleştirilince, yatay ek sene dik bir doğru meydana gelir. Bu doğru'ya Edgeworth Çizgisi denilmektedir. Tarafların anlaşmaya varabilecekleri pazarlık alanının sınırları, en üstteki ve en alttaki teğet noktalarının arasıdır. Fiyat ne olursa olsun, değişecek mal yahut hizmet miktarı daima aynıdır. Satıcı fiyatı indirerek sürümünü arttıramaz ve alıcı pahalı bir fiyat üzerinden anlaşmaya mecbur kaldığı için siparişini iki yanlı monopolde kısamaz. Değiştirilecek miktarı, Edgeworth Çizgisinin yatay ekseni kestiği nokta gösterir. Francis Ysidro Edgeworth'un adı verilmiş olan çizgi üzerindeki teğet noktalarından hangisinin düzeyinde anlaşmaya varılabileceğini belirten analiz Oyun Teorisi kapsamına girmektedir.
Almancası : Kontraktkurve.
Fransızcası: ligne d'Edgeworth, la courbe de contrat d'Edgeworth.
İngilizcesi : Edgeworth's line, Edgeworth's contract curve.
(Bk; Oyun Teorisi, Oyun Ağacı, Karar Teorisi, iki yarılı monopol).