Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EGZOGEN EKSOJEN NEDİR?


Sistemin işleyişine dışarıdan doğru etki yaratan unsurları belirtmek üzere kullanılan bir tabirdir. Exogen terimi bilhassa konjonktür bahsinde geçer ve ekonominin iç ve öz yapısında yer almadığı halde mekanizmanın işleyişine etki yaratan faktörler anlamını taşır. Jevons'un güneş lekelerine, Mcore'un hasat dalgalanmalarına atfettiği önem bu konuda misal olarak alınabilir. Ayrıca teknoloji, nüfus ve politik tercihler de excogen birer faktör niteliğini taşırlar.

Exogen unsurlar çoğu zaman konjonktürün alttan yukarıya veya yukarıdan alta dönüm ve büküm noktasını tayin ederler. Piyasanın iç unsurları ile fazla gerildiği ve patlamaya hazır bir hale geldiği sırada kötü bir hava durumu, olumsuz bir politika davranışı yükselmeye son verip tepe aşağı buhran veya durgunlaşma safhasını başlatmış olabilir. Tersi de düşünülebilir. Ancak şu var ki, exogen etkenin yarattığı değişim kısa zamanda sistemin endogen unsurlarına devredilerek asıl önemli olan iç oluşum ortaya çıkar.

Almancası : exogen.

Fransızcası : exogene.

İngilizcesi : exogenous

(Bk; endogen).