Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EK ÜCRET NEDİR?


Emek karşılığı olan asıl ücrete işveren tarafından sağlanan her türlü ek menfaatleri ifade etmektedir. Günümüzde ücret kavramı önemli bir değişmeye maruz kalmıştır. 19. Yüzyıl sonlarına kadar ücret denilince işçi emeğinin karşılığı olarak işveren tarafından ödenen ücret hatıra geliyordu. Böylece emekle, buna karşı sağlanan ücret arasında sıkı bir ilişki mevcuttu. Yarım asırdan beri bu görüş değişmiştir. Ücret artık sadece emeğin karşılığı değil, işletmenin ve toplumun bir üyesi sıfatını taşıyan işçiye sağlanan bir gelir olarak kabul edilmektedir. Böylece ferdi ücret yanında işletmenin ve milli ekonominin ve­rimliliğine bağlı olarak artan ve ücrete eklenen çeşitli menfaatler ortaya çıkmış bulunmaktadır. İşçi emeğinin karşılığı olan ve asıl ücrete yapılan ilavelerin birçok kaynakları vardır. Bunların bir kısmı işverenin işçilerine kendiliğinden sağladığı ayni veya nakdi menfaatlerdir. İşçiye kardan pay ayırmak, ikramiye vermek, işçiler lehine sosyal tesisler kurmak, yemek -yakacak- giyecek zamları yapmak gibi, Bunlar bazı hallerde işverenin akdi (hizmet akdi veya toplu iş sözleşmesi) veya kanuni yükümlülüğünden de ileri gelebilir. Diğer taraftan bazı yükümlülerin sosyal ücret dedikleri bir başka grupta toplanan ek ücretler vardır ki, bunlar işçiye toplumun bir üyesi olmak sıfatıyla sağlanmaktadır. Mesela işçinin iktisadi ve sosyal tehlikelere karşı korunması, işçi ailesinin çeşitli yardımlarla desteklenmesi şu veya bu işletmenin çerçevesini aşmakta ve milli seviyede alınan sosyal güvenlik tedbirleri sayesinde gerçekleştirilmektedir. Ek ücret deyimi dar anlamda işverenin işçi ücretine yaptığı çeşitli ilaveleri de ifade etmektedir. Bunlar işçinin kanuni veya akdi bir hakkını teşkil edebilir. Mesela ulusal bayram veya genel tatil günlerinde çalışan işçiye çift ücret ödenmesi İş Kanununun bir gereğidir. Buna karşılık işverenin hizmet akdi veya toplu iş sözleşmesi ile yapmayı kabul ettiği her türlü sosyal yardımlar yazılı bir yükümlülükten doğmaktadır.
Almancası : Lohnnebenleistungen.
Fransızcası : supptemenıs de salaire.
İngilizcesi : fringe benefits.