Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EKONOMA NEDİR?


Çeşitli anlamlar taşıyan bir kelimedir. Bir iktisadi kurum personelinin gıda maddelerini ve diğer ihtiyaçlarını tedarik eden servis, bir ekonoma'dır. Bir hastanenin veya okulun alım satım işlerine bakan servisede bu ad verilir. Çok şubeli ticarethanelere de bazen ekonoma denir.
Fransızcası ; économat.