Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EVRAKI MÜSBİTE NEDİR?


İspata yarayan belge. Bankaların her çeşit işlemlerinde düzenleyerek vezneye ve muhasebeye gönderdikleri tediye, tahsil ve mahsup fişlerinin tümü.