Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAİZ NEDİR?


Sermaye sahibinin üretimden aldığı paydır. Sermayenin başkasına bir süre için ödünç verilmesi karşılığı ödenen ve bir fiyat niteliğini taşıyan faiz, genellikle, yıllık olarak ele alınır. Fiyat olarak katlanılan riskin ve ödeme süresinin fonksiyonu şeklinde ele alınırsa, faiz paranın kirası niteliğini kazanır. Faiz hadlerinin farklılığı, kredi işlemlerinin kısa, orta ve uzun vadeli olmasına, kredi tiplerine ve piyasa şekillerine (sermaye piyasası, para piyasası gibi) bağlıdır. Basit faiz, verilen ödünç miktarı üzerinden hesaplanırken bileşik faiz tahakkuk etmiş faizlerin ilk ödünç verilen miktara eklenmesiyle hesap edilir. Örneğin % 5 faiz haddi ile verilen sermaye yirmi yılda bir misli olurken, bileşik faizde bu süre, aşağı yukarı on dört yıla iner. Almancası : Zins. Fransızcası : interet. İngilizcesi : interest. (Bk; Asgari faiz, Likidite Tercihi Teorisi, Faiz Teorileri, mevduat politikası, iskonto, reeskont).