Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAİZLİ KAİMELER NEDİR?


İlk kağıt para rejimlerinin özelliğidir. i) Fransız ihtilalinde Milli Meclisin karariyle uygulamaya çıkarılan Assignat diye adlandırılmış kağıt paralar başlangıçta % 5 faizli idiler. Halk bunlara alışınca faiz haddi % 3 e indirilmiştir ve sonra tamamiyle kaldırılmıştır. ii) 1840 da uygulamaya çıkarılan Tanzimat Kaimeleri de başlangıçta % 8 faizli idi.

(Bk; Assignat, Tanzimat Kaimeleri).