Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAKİRLİĞİN FORMÜLÜ NEDİR?


Harvard Üniversitesi iktisatçılarından Lester C. Thuroıv tarafından 1967 de hazırlanmıştır.

 

Harvard'lı iktisatçıya göre. Amerika'da 1980 yılına ait fakirlik modeli, aşağıda yazılı denkleme uymaktadır:

P=a+bF+cN+dL+eE-fW-fl-hD+U

Bu formülde;

yılda üç bin dolar kazanamayan ailelerin genel nüfusa oranını,

çiftliklerdi yaşayan ailelerin genel nüfusa oranını,

babanın renkli ırktan olduğu ailelerin oranını.

sanayi veya hizmet sektörlerinde çalışan ferdi bulunmayan ailelerin genel nüfusa oranını,

orta öğrenim yapmamış aile başkanlarının oranını.

W yılda 50-52 hafta çalışan 14 veya yukarı yaştakilerin genel nüfusa oranını,

l memleketin veya bölgenin sanayileşme derecesini belirten endeks,

D Hawaii ve Alaska'mı 1960 daki bünye özellikleri tahlillerde dikkate alınması gerekecek farkı,

U istatistiklerin ve anketlerin hata payını, göstermektedir.

Almancası : Thyrovssche Formol.

Fransızcası : formole de Thurow.

İngilizcesi : Thurovn's formula.