Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAKTORİNG ŞİRKETİ NEDİR?


Mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek, tahsilini üstlenen, bualacaklara karşılık ödemelerde bulunarak, finansman sağlayan şirketleridir. İngilizcesi; Factoring Company