Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAYDASI TÜKENMİŞ MALİYETLER NEDİR?


Mal ve hizmetlerin müşterilere teslim edildiği dönem hasılatı ile doğrudan doğruya ilgilenirilen, fakat Gelir Tablosunda dönemle ilgili bulunan giderler arasında gösterilen işletme dışı faktörlerden doğan zararlara olduğu gibi, dönem hasılatının elde edilmesiyle ilgili bulunmayan, varlık maliyetlerine ait faydaların ölçülebilir şekilde tükenmesini kapsayan maliyetler.