Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAZLA ÇALIŞMA NEDİR?


İşçinin normal süreler dışında yaptığı çalışmadır. Çalışma süreleri kanunlarda veya işçi lehine olmak üzere hizmet akdi veya toplu iş sözleşmeleri ile tespit edilmektedir. Mesela 931 sayılı iş kanununun 61 inci maddesine göre haftalık iş süresi 48 saattir, işçi ve işverenler anlaşmak suretiyle bu süreyi daha aşağı sınırlara indirebilirler. İster kanuni, ister akdi bir esasa dayansın, normal iş sürelerinin üstünde işçinin çalıştırılması halinde Türk mevzuatına göre kendisine her bir fazla saat çalışma için % 50 zamlı ücret ödenmesi mecburidir. Fazla çalışmada, esas, işçinin muvafakatidir. Bununla beraber işyerinde meydana gelen ve hemen giderilmesi gereken zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması halinde ve seferberlik sırasında işçilerin fazla çalışmaya zorlanması mümkündür. Bu son durum da fazla çalışmaya karar verecek olan makam Bakanlar Kuruludur. Normal şartlar altında yapılan fazla çalışmaları da iş Kanunumuz düzenlemiştir. Gerçekten işçinin muvafakatinden başka fazla çalışma süresi günde üç saati geçemiyeceğı gibi, işyerinde yılda 90 iş gününden fazla sayıda günlerde de uygulanamaz. Günde ancak sekiz saat veya daha az çalışılmasına kanunun müsaade ettiği işlerde fazla çalışına yapılabilecek ve normal şartlar altında Bölye Çalışma Müdürlüğünün izni önceden alınacaktır.

Almancası : Uberstunden.
Fransızcası : heures supplémentaires.
İngilizcesi : overtime.
(Bk: Çalışma süreleri).