Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİSHER DENKLEMİ NEDİR?


1911 tarihlidir.

 

Bu denklem. Miktar Teorisine yeni bir şekil vermiştir.

Ödeme araçlarının hacmi ve el değiştirme hızı ile fiyatlar arasındaki ilişkiyi ifade eden Fisher denklemi şudur:

PT = MV + M' V'

Bu formülde:

M  tedavüldeki bonknot miktarını,

 banknotların tedavül hızını,

M' kaydi para hacmini,

V' kaydi paranın tedavül hızını.

 piyasadaki muamele hacmini.

P  fiyatlar genel düzeyini

göstermektedir.

Fiyatlar genel seviyesi, Fisher Denklemine göre, ödeme araçlarının miktarı ve el değiştirme hızı ile muamele hacmi arasındaki orana bağlı bulunmaktadır. Tedavül hızı ve muamele hacmi aynı kaldığı halde ödeme imkanlarının genişlemesi, fiyatların yükselmesine sebep olmaktadır.

Fisher'in formülünü Newcomb'dan almış olduğuna dair bir iddia vardır.

Almancası : Quantitatsgleichung von Fischer.

Fransızcası : équation de Fischer. équation des échanges.

İngilizcesi : Fisher's equation.

(Bk; Irving Fisher, Nevvcomb, Miktar Teorisi, Cambridge Denklemleri).