Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FISHER'in DEĞER VE FİYAT TEORİSİ NEDİR?


1892 de yayımlanmıştır. Teorinin hedefi, değer ve fiyat teşekkülünün bir genel matematik modelini ortaya koymaktı. Bu teori Walras'ın 1874 de ve Edgeworth'un 1881 de yapmış oldukları tahlillere paralel sonuç vermiştir. Walras ve Edgeworth'un çalışmalarından habersiz olarak İrving Fisher kendi teorisini hazırlamıştır. Durumu öğrendikten sonra, Genel Denge Denklemlerinde Walras'ın ve Fayda Yüzeyleri (kayıtsızlık paftaları) kavramında Edgeworth' un bu çığırları daha önce açmış olduklarını kabul etmiştir. Ancak Irving Fisher'in tahlilleri, Walras'ınkinden çok daha berrak ve derli topludur.

Almancası : Fishersche Wert-und Preistheorie.
Fransızcası : Thaorin de la valeur et des prix de Fisher.
İngilizcesi : Fisher's Theory of Value snd Prices.
(Bk; Irving Fisher).