Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FONKSİYONEL GELİR PAYLAŞIMI NEDİR?


Toplam gelirin üretim faktörleri arasındaki dağılımını inceler. Üretime katılan emek, sermaye, toprak ve teşebbüs faktörlerinin sırayla bu katılma karşılığı olarak ne kadar ücret, faiz, rant ve kar geliri sağladıkları belirtilir. Diğer deyişle, üretim faktörlerinin fonksiyonları gereği elde edecekleri gelirler ele alınır. Bu bakımdan bir kişinin çeşitli kaynaklardan gelirini dikkate alan ve bu yolla en düşük gelirle en yüksek getir arasındaki farkları araştıran kişisel gelir paylaşımından ayrılır.