Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GELİŞMİŞ ÜLKELER NEDİR?


İktisadî olgunluk ve ileri refah safhasına erişmiş olanlardır.

Almancası : entwickelte Lânder.
Fransızcası : pays développés.
İngilizcesi : developed countries.
(Bk; Az gelişmiş, geri kalmış ülkeler, Rostow, iktisadî olgunluk, ileri refah seviyesi).